Monday, 5 September 2011

Islam dan Kebenaran (bahaya talam dua muka)Sifat Talam Dua Muka agama Islam yang Mencurigakan

Terdapat dua ajaran dalam akidah Islam yang menyumbang sedikit penjelasan kepada umat bukan-Islam, mengapa nampaknya ada begitu banyak sekali perbedaan dan perselisehan di antara apa yang dianuti oleh umat Muslim dengan apa yang mereka perkatakan dan apa yang mereka melakukan.  Untuk memahami dua ajaran Islam ini boleh menolong kita menyelesaikan kecurigaan tentang percanggahan-percanggahan jelas yang ada di dalam Islam. Kita akan kembali kepada kedua-dua ajaran ini tidak lama nanti - yaitu ajaran taqiyya dan pemansuhan (mansuh wa'al nasikh) - tetapi buat sekarang marilah kita perhatikan apa yang dinyatakan oleh agama Islam mengenai kebenaran danpendustaan (penipuan).  

Kebenaran dan pendustaan

Salah satu daripada 99 Nama-nama Allah dalam Islam ialah "al-Haqq" yang bererti "kebenaran, realiti dan hakikat yang teragung". Konsep kebenaran adalah penting dalam Islam, dan perkataan itu berlaku ratusan kali di dalam al-Qur'an dan hadith (tradisi serta 'sunnah' tentang apa yang telah diajari dan diamalkan oleh Muhammad). Sebagaimana agama Kristian, Islam adalah agama  yang juga menolak pandangan relativisme dan percayai akidahnyalah 'kebenaran yang mutlak'. 

Al-Qur'an berbahasa Arab dikira sebagai firman dan kalam Allah sendiri, mirip sepenuhnya dengan apa yang tercatat di atas 'papan terjaga' atau lauh mahfuz di Syurga. Muhammad dianggap sebagai 'nabi terakhir yang maksum' dan kepada dialah telah diwahyukan al-Quran lewat malaikat Jibril dan kehidupan Muhammad harus dijadikan contoh tauladan bagi semua orang Islam dalam segala-gala hal.
"Supaya Allah membalasi orang-orang yang benar, kerana kebenarannya dan menyiksa orang-orang munafiq, jika dikehendakiNya atau diterimaNya taubat mereka. Sesungguhnya Allah Pengampun lagi Penyayang."  Surah 33/24.
Sebagaimana kebenaran dinobatkan dan disanjung, pendustaan dan kemunafikan dikutuk.
"Sesungguhnya Allah tiada menunjuki orang yang berlebih-lebihan lagi pendusta."  Surah 40/28.
Walaupun terdapat ajaran-ajaran yang jelas seperti ini, satu ajaran yang lain juga telah digubah di dalam Islam yang membenarkan orang Muslim untuk melakukan dan mengamalkan dusta dan pembohongan pada situasi yang tertentu.

Ajaran taqiyya

Ajaran taqiyya ('disimulasi') di peringkat awalnya, telah diadakan untuk orang Islam supaya mereka dapat menghadapi dan menangani keadaan penganiayaan agama di atas mereka yang genting; dimana mereka boleh menyelamatkan jiwa raga mereka dengan menutupi pegangan serta anutan mereka yang sebenar. Kemudian ini telah dilanjutkan dengan mengizinkan 'penutupan' (yakni pendustaan) ini, supaya bukan sekadar nyawa mereka diselamatkan, tetapi juga supaya maruah dan harta benda mereka akan terpelihara. Lambat laun, apa yang telah dimaksudkan supaya digunakan hanya pada keadaan darurat, telah menjadi suatu amalan yang biasa lagi lazim.

Seperti mana Hamid Enayat, seorang ahli sejarah Muslim dan telah sandang Fellow of St.Antony's College di Oxford menyatakan:
"Taqiyya sudah pun menjadi amalan yang lazim di muka umum bagi semua umat Islam - umat Sunni mahupun umat Syi'ah - bila saja timbulnya percanggahan diantara iman dan kebermanfaatan (expediency)."  
Ahli Syiah, kelompok minoriti dunia Islam, telah menghadapi penganiayaan dan pengkutukan yang berpanjangan di tangan umat Islam Sunni kerana akidah mereka (yang sangat berbeda dan berselisih dengan ajaran ahli Sunni). Merekalah yang sering sekali telah mengamalkan dan membangunkan ajaran taqiyya ini. Untuk mengelakkan kecederaan dan untuk melindungi jiwa raga mereka sendiri, ahli-ahli Syiah akan menyamar sebagai orang Sunni wa'l Jamaah, tetapi pegangan mereka ini tetap Syiah secara rahsia! Jadi, amalantaqiyya adalah sangat kuat di kalangan umat Syiah, akan tetapi taqiyya ini juga diamalkan oleh umat Islam aliran Sunni.

Amalan taqiyya ini berlandaskan kepada ayat al-Quran, Surah 16/106, yang melindungi umat Islam daripada ditimpa kemungkaran Allah jika mereka dipaksa mengakui kekafiran mereka walaupun dalam hati mereka tetap mengimani agama Islam,
"Barangsiapa yang kafir (ingkar) akan Allah sesudah beriman, kecuali mereka yang dipaksa, sedang hatinya masih tetap beriman, tetapi orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka kemarahan Allah, dan untuk mereka itu seksaan yang besar."
Satu lagi nas al-Quran yang sering digunakan untuk membenarkan amalan taqiyya ini ialah :
"Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah.."   Surah 2/195 
Tafsiran lazimnya ialah untuk mewajibkan semua umat Muslim supaya menyelamatkan nyawa, maruah serta harta benda mereka daripada pembinasaan 'yang haram' melalui cara apa pun.
Satu amaran daripada al-Quran yang melarang persahabatan orang Muslim dengan mereka yang bukan Islam adalah dikira sebagai mendukung ajaran taqiyya ini oleh kerana ungkapan 'kecuali jika kamu takut kepada mereka sebenar-benarnya takut' yang dapat ditafsirkan sebagai persahabatan pura-pura sahaja!
"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir jadi wali / pemimpin, bukan orang mukmin. Barang siapa memperbuat demikian, bukanlah dia dari agama Allah sedikitpun, kecuali jika kamu takut kepada mereka sebenar-benar takut, dan Allah mempertakuti kamu dengan diriNya.."    Surah 3/28.
Terdapat juga beberapa sumber Hadith yang menjelaskan keadaan-keadaan dan situasi di mana pendustaan adalah diizinkan. Sebagai contoh:
Rasulullah pernah berkata: "Pendustaan diizinkan hanya untuk tiga keadaan: Pembohongan yang dicakapkan oleh seorang suami kepada isterinya untuk memuaskan hati isterinya, pembohongan semasa peperangan dan pembohongan untuk menyelesaikan persengketaan di antara orang."       Hadith Tirmidhi No.5033: disampaikan oleh Asma binti Yazid.
Mengecam taqiyya

Apabila kita sedari bahawa ajaran taqyiyya ini boleh saja diamalkan oleh para pemimpin Islam, atau Muslim yang cukup ikhlas atau pun oleh Muslim yang bertaqwa, banyak 'perselisehan' di dalam agama Islam dapat dijelaskan dengan mudah. Demi mempertahankan Islam, amalan taqiyya ini membenarkan umat Islam membuat pernyataan-pernyataan yang seolah-olahnya bertentangan satu dengan yang lain, akan tetapi, ini akan bergantung kepada kumpulan yang ditujukannya pernyataan tersebut.  Kebanyakan yang diperkatakan oleh umat Islam tentang agama Islam kepada orang bukan-Islam adalah kurang benar, pada hakikatnya. Kadangkala, mereka sendiri akan mengakui perkara ini.

Sebagai contoh, apa yang dikatakan dalam Bahasa Inggeris kepada umat Kristian pada suatu hari boleh dicanggahi sepenuhnya oleh pemimpin-pemimpin Islam yang sama, keesokannya, apabila mereka berpidato kepada umat Islam mereka sendiri dalam bahasa Urdu atau bahasa Arab! Contoh yang jelas boleh diambil dari Hamid Ali, pemimpin rohani masjid al-Madina, Beeston Yokshire Barat di U.K. Dimana beliau secara umum telah mengutuk pengeboman di London pada Julai 7, 2005. Tetapi dalam satu perbualan yang dirakamkan secara rahsia oleh seorang wartawan bangsa Bangladesh dari akhbar Sunday Times, Hamid menyatakan bahawa pengeboman 7/7 itu ialah satu peristiwa yang bagus dan dia juga memuji pengebom-pengebom Islam itu!

Terdapat juga beberapa terjemahan-terjemahan Inggeris al-Quran yang khusushya dimaksudkan untuk pembaca-pembaca Barat, untuk senangkan hati mereka serta menghilangkan kegelisahan mereka tentang Islam! Satu contohnya ialah terjemahan al-Quran bahasa Inggeris oleh Yusuf Ali. Terjemahan al-Quran seperti ini cuba 'melembutkan' ayat-ayat keganasan dan agresif al-Quran, dengan mengabaikan konteks asli, bahasa Arab yang asli serta tafsiran lazim ulamak-ulamak Islam dahulu.

Pengislaman Ilmu

Beberapa kelompok Islam telah beriltizam walhal sudah memulakan usaha proses yang mereka istilahkan sebagai "pengislaman ilmu". Rancangan ini nampaknya bertujuan untuk memperkembangkan dan mempertingkatkan posisi Islam di dalam segala disiplin akademik dengan berlandaskan semua ilmu seni (arts) dan sains kepada ajaran Tauhid Islam yang berakar-umbi daripada al-Quran dan hadith. Mereka juga cuba mengadakan program publikasi besar-besaran serta membuka universiti-universiti Islam dan pusat-pusat sumber dan pengkajian Islam. Mereka juga cuba merevisikan (yakni menulis semula) buku-buku teks di Barat dengan memperkenalkan Islam serta 'warisan Islam' kepada mereka, dengan harapan dapat mengagihkan "ilmu yang diislamkan" kepada siswa-siswi, para ilmuwan dan ahli-ahli intelektual yang lain. Tetapi ada juga cara-cara lain yang mereka gunakan untuk menyebarkan maklumat seperti ini. Matlamat mereka ialah untuk mencetusi iman para Muslimin dan juga mendakwahkan ajaran Islam kepada umat bukan-Islam.

Walau bagaimanapun, perubahan-perubahan yang mereka adakan bukanlah sekadar memperkenalkan fakta-fakta yang baru mengenai Islam ke dalam buku-buku teks itu. Mereka juga telah menokok-nambahkan butir-butir yang palsu dan penyataan-penyataan yang dibesar-besarkan (exaggerations) untuk menobatkan keindahan agama Islam dengan sengaja, sebaliknya aspek-aspek yang negatif ajaran agama Islam serta dalam sejarah Islam dengan sengaja telah disembunyikan.  Salah satu daripada pesanan-ambil-pulang agama Islam adalah : 'segala-gala yang positif, canggih dan yang bagus dalam budaya Barat hari ini, adalah terhutang budi kepada budaya Islam'! Kononnya, budaya Islamlah sumber asli bagi kearifan budaya Barat dan pendidikannya. 

Beberapa butiran 'ilmu yang diislamkan' dewasa ini mudah sekali untuk dicamkan, oleh kerana dakyah-dakyah seperti ini sangat janggal dan juga tidak dapat masuk akal maupun untuk kebanyakan umat bukan-Islam! Contohnya:
 • Pemimpin Perancis, Napoleon Bonaparte telah memeluk agama Islam
 • Pengembara-pengembara Islam telah mencapai ke Amerika Utara sebelum Christopher Columbus
 • Islam telah tiba di Australia pada abad ke-9 Masehi.
 • Raja Offa, seorang raja Anglo-Saxon wilayah Mercia (di British Midlands) memeluk Islam pada abad ke-8 Masehi.
Terdapat juga contoh-contoh yang lain yang telah wujud cukup lama, dan ramai orang telah terpedaya dan mempercayai dakyah tersebut. Di antara mereka adalah:
 • Terdapat keharmonian antara agama-agama pada zaman Islam di Sepanyol (Andalusia).
Untuk beberapa lama, ada sikap toleransi terhadap umat Kristian dan Yahudi di sana, selagi mereka tunduk kepada syarat-syarat Islam yang menghinakan.Tetapi pada waktu-waktu yang lain pula, mereka telah dinista dan dianiaya seteruk-teruknya; sebagai contohnya - ada yang dibunuh, diusir dan dibuang negeri! Juga telah berlaku pemelukan Islam beramai-ramai secara paksa ke atas umat Kristian dan Yahudi
 • Umat Islamlah yang telah mendahului dan menerajui dalam bidang-bidang Sains dan Perubatan di zaman pertengahan.
Walau pun kebanyakan bahan-bahan ilmu di zaman tersebut tertulis dalam bahasa Arab, kebanyakan para ilmuwan dan ahli-ahli cendekiawan zaman pertengahan adalah umat Kristian dan umat Yahudi. Hakikat ini mungkin kurang jelas, oleh sebab nama-nama para cendekia ini telah diislamkan, dan segelintir antara mereka memeluk agama Islam. Buku ilmu perubatan Arab yang pertama telah dituliskan oleh seorang imam Kristian, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh seorang doktor/Tabib bangsa Yahudi pada tahun 683 T.M.

Lebih lagi, kerja-kerja para ilmuwan ini, hanya sekadar dan tidak melebihi kegiatan menterjemah karya-karya para ilmuwan bangsa Yunani terdahulu dari mereka. Tanpa menambahi ilmu-ilmu yang baru atau pun sangat sedikit sahaja. Ini termasuk ilmu-ilmu seperti perubatan, matematik, astronomi, zooloji, kimia, ilmu alam dan teknoloji. Professor Manfred Ullman dari Tubingen University menyatakan: "Lintasan rintangan bahasa ini (Yunani ke Arab) tidak membawa apa-apa perubahan kepada isi dan kandungan bidang-bidang ilmu itu tersebut." Apa yang telah dilakukan oleh Islam di zaman pertengahan ialah: untuk meresapkan ilmu-ilmu daripada tamadun-tamadun lain semasa zaman pertengahan, menukarkan istilah-istilah ilmu-ilmu tersebut kepada bahasa Arab, kemudian umat Islam itu telah menuntut bahawa semua bidang ilmu itu menjadi 'hakmilik agama Islam'!          
 • Hospital yang pertama telah dibangunkan oleh umat Islam.
Hospital yang pertama rantau itu didirikan di Baghdad bila kota ini menjadi ibukota empayar Abbasiyah. Tetapi ia BUKAN didirikan oleh seorang Islam, tetapi oleh seorang Kristian Assyria/Iraq yang bernama Jabrail ibn Bakhishu.
 • Umat Islam telah merekakan abjad-abjad numerik Arab yang digunakan di Barat hari ini, termasuk konsep matematik sifar ('kosong') yang amat berguna.
Abjad-abjad numerik 1,2,3,4,5 dsbnya telah sampai ke dunia Barat melalui orang-orang Arab. Tetapi asal-usulnya yang ASLI berpunca daripada bahasa Syria / Syam.    Bangsa Syam/Syria di zaman itu adalah umat beragama Kristian. Abjad numerik yang digunakan hari ini di dunia Arab telah diperkenalkan dari negeri India yang beragama Hindu, oleh seorang ahli matematik Syria. Konsep pengunaan simbol sifar untuk mewakili nilai 'kosong' ('0') juga berasal dari negeri India.
 • Umat Islamlah yang menciptakan corak senibina arkitektur yang baru lagi indah.
Corak kubah-kubah dan gerbang-gerbang yang menjadi tanda-tanda lazim masjid-masjid dunia Islam sebenarnya telah ditiru daripada corak arkitektur gereja-gereja Timur Tengah semasa! Menara-menara masjid adalah mirip dengan menara-menara berloceng gereja yang terdapat di banyak gereja-gereja pada zaman itu. Masjid Dome of the Rock di Jerusalem (Baitulmaqdis) telah dibina oleh karyawan-karyawan Bizantium yang beragama Kristian.
 • Islam telah mengembang secara aman-damai pada peringkat awalnya.
Sebenarnya, umat Islam telah menakluki negara-negara bukan-Islam yang berjiran dengan tanah Arab melalui kekerasan, serta mengadakan kerajaan Islam secara paksa ke atas umat non-muslim dalam keadaan tertawan. Ada orang bukan-islam yang memeluk Islam dengan rela, tetapi juga terdapat ramai mereka yang boleh terus mengamalkan agama asal mereka sebagai 'warga negara kelas bawahan' (sebagai umat 'dhimmi'). Ada umat lain juga yang dipaksa memeluk Islam, atau menghadapi maut di hujung mata pedang jika tidak!
 • Status Kaum Wanita adalah sama dengan Kaum Lelaki dalam Islam.
Istilah 'Sama' ini tidaklah benar menurut tafsiran lazim di Barat. Menurut hukum syariah (hukum Islam) kaum wanita harus menerima harta warisan yang lebih kecil dan juga pampasan yang lebih kecil dibandingkan dengan kaum lelaki Islam. Juga, nilai kesaksian kaum wanita (sebagai saksi di mahkamah) semasa perbicaraan adalah kurang daripada 'nilai saksi' seorang saksi lelaki! Peraturan untuk proses penceraian (suami-isteri) cara Islam juga tidak memihak kepada kaum wanita. Di kebanyakan negara-negara Islam, kaum wanita masih lagi merupakan 'kaum dibelakangi' terutamanya dalam hal kedudukan 'kelas kedua' mereka, kebuta-hurufan, penanganan yang tidak adil dalam keputusan penceraian di mahkamah serta banyak lagi rintangan-rintangan perundangan.  
 • Perang-perang Salib dahulu adalah angkara serangan tanpa provokasi Eropah ke atas orang Muslim yang mencintakan aman-damai.
Sesungguhnya, Peperangan Salib merupakan satu reaksi dunia Kristian yang telah datang lambat, terhadap angkara jihad awalan orang-orang Islam di abad ketujuh dan kelapan Tahun Masehi. Jihad ketenteraan umat Islam ini telah merebak seperti api ditiupkan angin dan menakluki banyak sekali negara-negara dan wilayah-wilayah Kristian, termasuk wilayah-wilayh seperti : Palestina, Syria/Syam, Mesir, hampir seluruh Africa Utara dan Sepanyol (Andalus). Dunia Kristian di waktu itu, telah berkabung dengan sedihnya, kehilangan Tanah Suci Palestina mereka ditakluki oleh tentera-tentera jihad orang Islam, akan tetapi, dunia Kristian tidak bertindak-balas terhadap dunia Islam di abad-abad itu. Sebenarnya, umat Kristian tidak serang atau membalasi angkara tentera-tentera Islam ini selama lebih daripada 300 tahun!   

Selain itu, perang-perang Salib juga adalah tindakan balas 'defensif' umat Kristian untuk mempertahankan diri, khususnya empayar Kristian Bizantium yang diserang bertubi-tubi oleh tentera-tentera Islam selepas serangan jihad Islam yang pertama di waktu itu. Dua maharaja empayar Bizantium telah merayu kepada Paus Roma untuk meminta pertolongan dan bantuan pertahahan militari (1074 dan 1095 T.M.) dan sesudah itu sahaja - lebih daripada 300 tahun kemudian sejak mulanya serangan-serangan jihad Islam keatas wilayah Kristian, umat Kristian bangsa Eropah akhirnya telah bangkit memberi pertolongan dan bantuan pertahanan kepada saudara-saudara Kristian mereka di Timur dan di Timur-tengah!  
 • 'Islam'  bererti 'keamanan' dan jihad tidak ada apa-apa yang bersabit dengan peperangan.
Islam bererti 'penyerahan'/'penundukan'. Dalam fahaman agama Islam yang klasik, istilah 'jihad' secara lazimnya telah merujuk kepada peperangan bersenjata untuk 'mempertahankan dan mengembangkan' kedaulatan wilayah Islam.
 • Al-Quran berkata: "Siapa membunuh seorang manusia, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya.."
Kata-kata di atas, atau yang sedemikian rupanya, sering dipetik untuk membuktikan agama Islam adalah hanya aman-damai, akan tetapi ini adalah satu salah-petikan sebenarnya! Nas ayat al-Quran ini yang sebenar adalah seperti berikut:
"Barangsiapa membunuh seorang manusia, yang bukan membunuh orang atau bukan berbuat bencana di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya."  Surah 5/32
Maksudnya ayat ini bergantung kepada apa yang dimaksudkan oleh bahagian ayat di atas yang biasanya tidak disebutkan atau dipetikkan, yakni - 'membunuh orang' dan 'berbuat bencana di muka bumi.' Ada umat Islam yang memahami ungkapan "berbuat bencana di muka bumi" sebagai perkembangan ideologi Sekularisme, demokrasi, serta fahaman-fahaman bukan-Islam yang lain.  Ada juga Muslim lain yang tafsirkan 'membunuh' termasuk pembunuhan orang-orang Islam di Iraq oleh tentera-tentera gabungan dibawah pimpinan Amerika Syarikat. Oleh sebab itu, ayat ini mereka mengunakan untuk mengizinkan pembunuhan musuh-musuh Islam sebagai balasan untuk 'pembunuhan yang telah mereka lakukan'. Apabila nas dan ayat Quran ini dibacakan secara keseluruhannya, ia sesungguhnya mengizinkan pembunuhan orang-orang tertentu.
 • Mitos Islam konon terdengarnya bunyi azan di atas Bulan. 
Tidak lama dahulu, bila kajian ke angkasa lepas menjadi tumpuan para ahli saintis dan intelektual, umat Islam pun tidak mahu ketinggalan. Jadi, dari dunia Islam, telah muncul satu cerita kononnya ahli angkasawan yang terkenal itu, Neil Armstrong, telah mendengar bunyi azan di atas bulan, apabila beliau bertapak di atas bulan! Lebih-lebih lagi, ada juga orang Muslim yang mendakyahkan bahawa Neil Armstrong juga telah masuk agama Islam akibat dari itu! Cerita dongeng ini telah menjadi heboh terutamanya di Indonesia, Malaysia, India dan juga di beberapa negeri Arab.  Dalam kisah hidup rasminya (autobiografinya), Dr.Neil Armstrong telah dengan terus-terang menafikan cerita dongeng ini yang telah diperhebohkan secara sengaja oleh dunia Islam. Beliau telah menyatakan bahawa dia tidak pernah "mendengar seruan azan di atas bulan" apabila berada di sana, dan beliau juga tidak pernah memeluk agama Islam pada waktu apa pun (sumbernya: First Man: The Life of Neil Armstrong, Simon & Schuster, Hal.630-632). Itulah kisah nyata yang sebenar lagi rasmi Neil Armstrong. Ini membuktikan cerita tersebut hanyalah dakyah kosong yang dipergunakan oleh dunia Islam untuk memperdayakan orang ramai! Tetapi ia hanyalah mitos dan cerita dongeng yang sengaja diada-adakan belaka.
Yang menyedihkan lagi, ialah, apabila umat Islam telah dimaklumkan pernyataan rasmi Dr.Neil Armstrong ini, terdapat orang Muslim yang masih mahu berdegil! Mereka berkata:"Oh, Neil Armstrong sesungguhnya telah mendengari bunyi azan di bulan, tetapi dia dengan sengaja menafikan hal itu untuk melakukan pembohongan kepada dunia Islam!"Alangkah terdesaknya umat Islam yang menyatakan begitu! Apabila dihadapi dengan hakikat yang sebenarnya, mereka masih mahu mempercayai dakyah kosong yang palsu sahaja daripada kebenaran! Begitulah hati manusia yang sudah dikelami oleh kegelapan yang amat sangat. Kami hanya boleh mendoakan untuk mereka, mengharapkan Tuhan Allah akan mencelikkan hati dan mata mereka dengan cahaya nur-Nya yang sejati.

Pemansuhan
Satu lagu ajaran penting dalam agama Islam yang telah menyebabkannya seolah-olah bercanggahan ialah pemansuhan

Kita sudah pun melihat umat Islam menganggap kitab al-Quran sebagai sabda Allah yang sempurna dan tidak diubah. Mereka percaya ia telah diwahyukan sedikit demi sedikit kepada Muhammad, nabi Islam, dalam jangka masa 23 tahun. Akan tetapi nas al-Quran adalah penuh dengan percanggahan dan kontradiksi-kontradiksi dalaman! Orang Muslim cuba menyelesaikan masalah ini dengan ajaran 'pemansuhan' yaitu apabila terdapat dua ayat al-Quran yang berarahan tetapi juga bertentangan, ayat yang telah 'diturunkan' lebih awal dimansuhkan atau dibatalkan oleh ayat yang telah 'diturunkan' kemudiannya. Asalkan mereka dapat pastikan tarikh bila turunnya ayat-ayat yang bercanggahan itu, umat Islam boleh mengandaikan ayat mana untuk diabaikan (ayat yang lebih awal itu) dan nas yang mana pula untuk dipatuhi (ayat yang kemudian).

Sebenarnya, untuk menentukan atau memastikan tarikh-tarikh turunnya sesuatu ayat Quran itu adalah proses yang rumit; oleh kerana surah-surah al-Quran tidak tersusun menurut kronologis atau kesinambungan sejarah, malah alim ulamak Islam sendiri bertelagah sesama sendiri atas isu-isu pentarikhan bahagian-bahagian al-Quran. Akan tetapi ada sedikit persetujuan berkenaan mana surah-surah yang awal waktu 'ketanzilannya' dan lain surah yang bertarikh daripada sesudah Muhammad hijrah ke Medinah.    

Satu daripada akibat tragis ajaran pemansuhan ini ialah sikap kejam dan ganas agama Islam terhadap penganut-penganut agama yang lain. Sebabnya ialah kebanyakan, kalau tidak semua ayat-ayat aman-damai di dalam Quran berasal daripada era waktu Muhammad masih berada di kota Mekkah. Pada waktu itu, beliau telah bersahabat baik dengan  penganut-penganut agama lain yang berada di situ. Kemudiannya, apabila dia telah berhijrah ke Madinah untuk melarikan diri daripada penganiayaan dan mendirikan wilayah Islam yang 'berdaulat', sikapnya terhadap pengikut-pengikut agama yang lain berubah secara radikal! Ayat-ayat al-Quran yang bertarikh dari waktu di Madinah, penuh dengan kekerasan serta arahan-arahan untuk menentang dan melawan dengan umat bukan-Islam. Menurut ajaran pemansuhan, ayat-ayat Madinah itu memansuhkan semua ayat-ayat Makki (Mekkah); yakni ayat-ayat kekerasan membatalkan ayat-ayat 'aman-damai'.

Tetapi, ayat-ayat 'aman-damai' itu MASIH terdapat di dalam teks Quran. Ini menjelaskan mengapa umat Muslim masih memetik daripada ayat-ayat 'aman-damai' itu untuk menyokong hujah mereka bahawa kononnya "Islam itu aman-damai".  Sebaliknya sejarah Islam sendiri menunjukkan suatu ajaran yang berkembang pesat dengan menewaskan wilayah-wilayah jirannya melalui kuasa militari dan ketenteraan, dengan membunuh atau mengislamkan umat bukan-islam secara paksa! 

Membuat dan Memungkiri Perjanjian-perjanjian 
Telahaan kita mengenai Islam dan Kebenaran akan tidak lengkap jika kita tidak menyelidiki fenomena mengapa umat Muslim seringkali memungkiri perjanjian-perjanjian mereka dengan dengan pihak bukan-Islam. Di antara peraturan-peraturan terperinci Islam yang mengarahkan peperangan, terdapat juga peraturan untuk mengadakan perjanjian damai. Pihak Muslim dibenarkan membuat perjanjian damai yang sementara sahaja dengan pihak bukan-Islam tetapi itu pun hanya jika ianya membawa kelebihan kepada pihak Islam. Perjanjian seperti itu seharusnya tidak melebihi sepuluh tahun. Apabila keadaan telah berubah dan situasi akan memihak kepada puak Islam pula apabila mereka memungkiri perjanjian itu, maka mereka haruslah memungkiri perjanjian tersebut (tetapi mereka mesti memberitahu pihak yang lain itu terlebih dahulu tentang keputusan mereka).

Terdapat umat Islam moden yang lebih 'liberal' yang ingin melihat perubahani dalam akidah klasik Islam, misalnya kemungkinan mengadakan perjanjian damai yang tetap dengan pihak yang bukan Islam. Ada juga orang Islam yang berkata (mereka) haruslah mensyaratkan bahawa pihak bukan-Islam itu akan harus menunduk dan berserah kepada naungan kedaulatan  wilayah Islam (an Islamic state), dan ini sebenarnya tidak berbeza daripada tuntutan Islam klasik. Yang lain pula menuntut syarat bahawa agama Islam dapat dikembangkan tanpa halangan di wilayah bukan-Islam itu. Sepertimana ajaran taqiyya, ajaran memungkiri perjanjian-perjanjian telah dipelopori dan dikembang walau pun terdapat ayat-ayat al-Quran yang mendukung menegakkan dan menghormati perjanjian-perjanjian dan persetujuan.
"Kecuali orang-orang yang telah berjanji kamu dengan mereka di antara orang-orang musyrik, kemudian mereka tiada melanggar janjinya dengan kamu sedikit pun dan tiada pula memolong seorang pun musuhmu, sebab itu kamu sempurnakanlah janji mereka itu, hingga sampai waktunya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa." 
Surah 9/4
"...janganlah kamu rosakkan (mungkirkan) sumpah sesudah kukuhnya.."
Surah 16/91

Memanjangkan Konflik di Timur-tengah
Menurut Syaikh Abdul Rahman Abdul Khaliq, seorang ulamak Salafi Arab, perjanjian-perjanjian damai dengan umat Yahudi dibuat untuk dimungkirkan. Apabila dia telah ditanyakan mengenai tanggung jawab seorang Muslim bersabit dengan perjanjian-perjanjian damai dengan umat Yahudi, dia menjawab:
"Tugas (kita) yang utama ialah untuk yakin dengan tegasnya, betapa tidak sahnya perjanjian-perjanjian tersebut, kerana mereka mengandungi syarat-syarat yang tidak sah, mereka dilahirkan dalam keadaan 'mati' pada hari kelahiran mereka.....
Tugas umat Islam yang kedua ialah adalah untuk percaya bahawa perjanjian-perjanjian seperti ini adalah tidak wajib ke atas mana-mana Muslim dan mereka tidak terikat kepada mana-mana kandungannya, kecuali apabila dia terpaksa atau terdesak (untuk melakukannya)
Tugas kita yang ketiga ialah untuk kita semua bekerja dan berusaha supaya perjanjian-perjanjian seperti ini ditumpaskan (dimansuhkan)..!"
Mufti Besar Arab Saudi, Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, juga telah memberi penjelasannya bahawa mana-mana 'gencatan senjata' dengan Israel adalah hanya untuk sementara waktu sahaja, bergantung kepada saat dan waktu apabila umat Islam menjadi cukup kuat sehingga mampu merampas seluruh Tanah Suci (di Palestina) untuk umat Islam sendiri!
"Keamanan di antara para pemimpin Muslim di tanah Palestin dan orang Yahudi tidak bererti bahawa umat Yahudi akan memiliki tanah mereka yang sekarang berada di dalam tangan mereka, secara tetap. Sebaliknya, ia hanya bererti bahawa mereka akan menjadi pemiliknya untuk sebeberapa waktu sahaja sehingga gencatan senjata itu sudah tamat, atau umat Islam menjadi cukup kuat untuk mengusir mereka keluar daripada wilayah-wilayah Islam - di dalam kes 'keamanan yang tidak bersyarat'.
Dengan ajaran seperti di atas ini dipelopori dan disarankan, adalah mudah untuk memahami mengapa keamanan di Timur-tengah sangat susah dan rumit untuk dicapai.

Kesimpulan

Walau pun kebanyakan orang Muslim adalah ikhlas dan terbuka dalam tanggapan mereka terhadap orang bukan Islam, kemungkinan amalan taqiyya itu sentiasa wujud. Ini pula sangat merumitkan umat bukan Islam untuk menguji keberkeyakinan dan kesahihan pernyataan-pernyataan umat Islam kepada mereka. Adalah jauh lebih mudah untuk menilai apa yang didalam minda umat Islam dengan memerhatikan apa mereka menyatakan sesama sendiri dan apa yang mereka lakukan.

Sabda Allah:
 
 "Dia yang sudah ada dari asal-mulanya, yang telah kami dengar dan sesuatu yang telah kami lihat dengan mata kita sendiri, sesuatu yang telah kami perhatikan dan yang telah kami sentuh dengan tangan kami, yaitu Kalam Hayat - itulah yang kami khabarkan. Hayat itu sudah dinyatakan dan kami sudah melihatnya. Lalu kami memberi kesaksian serta mengkhabarkan kepadamu tentang hayat yang kekal abadi, yang sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa dan kemudian dinyatakan kepada kita.

"Sesuatu yang sudah kami lihat dan yang sudah kami dengar itu kami khabarkan kepada kamu juga, supaya anda bersama-sama dengan kami, kamu pula akrab dengan Allah Bapa dan dengan Sayidina Isa al-Masih, Kalimat-Nya yang hidup. Hal itu telah kami catatkan, supaya sempurnalah kegembiraan kita bersama.    

"Inilah khabar yang sudah kami dengar dari Dia dan yang kemudian kami khabarkan kepada anda, yaitu bahawa Allah itu terang adanya dan sekali-kali pun tidak ada kegelapan di dalamnya. Jikalau kita mengatakan bahawa kita hidup akrab dengan Allah, padahal kita masih hidup dalam kegelapan, maka sesungguhnya kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran.

"Tetapi jikalau kita hidup di dalam terang Allah, seperti Dia juga berada di dalam terang, maka kita dapat menjalin persatuan antara seorang dengan yang lain, dan darah Sayidina Isa - Putera-Nya Sendiri, menyucikan kita dari segala kejahatan (dosa angkara)! Jikalau kita katakan bahawa tidak ada apa-apa dosa pada diri kita, maka sesungguhnya kita membohongi diri DAN KEBENARAN ITU TIDAK ADA PADA DIRI KITA!

"Jikalau kita mengakui dosa-dosa kita, maka Allah, yang dapat dipercayai dan yang BENAR itu, akan mengampuni dosa-dosa kita serta menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita katakan kita tidak berdosa, maka sesungguhnya kita menganggap Tuhan Allah itu sebagai pendusta, dan hal itu memperlihatkan bahawa Firman-Nya tidak mendapat tempat di hati kita."

Kitab Suci Injil, 1 Yahya 1, ayat 1 - 9.

"Ke tempat yang Aku akan pergi, kamu pun sudah tahu jalannya (sabda Sayidina Isa). Lalu katalah Tomas kepada Baginda : 'Ya Junjungan, kami tidak tahu ke mana Engkau pergi. Bagaimanakah kami tahu akan jalannya?'

"Sabda Sayidina Isa kepadanya, : 'Akulah Jalan, KEBENARAN dan Hidup.Tidak seorang pun datang kepada Allah Bapa kecuali melalui AKU. Jika kamu semua sudah mengenal Aku, maka kamu pun mengenal Bapa-Ku. Saat ini pun kamu mengenal Dia, bahkan sudah melihat Dia!'"

Kitab Suci Injil,  Yahya 14, ayat 4 - 7.No comments:

Post a Comment